Rywalizacja

Rywalizacja

Transmitowana na żywo i dostępna po zakończeniu zmagań sportowych

Innowacyjność

Innowacyjność

Relacja z imprezy dostępna dla
wszystkich dzięki nowym technologiom

Doświadczenie

Doświadczenie

Ponad 400 wydarzeń sportowych
w 25 krajach na świecie

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trackcourse.com Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521778, NIP: 701-043-77-71, REGON 147398081. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@trackcourse.com.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?
a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
- prowadzenie Twojego konta na stronie trackcourse.com
b. wykonania umowy
- wizualizacja Twojego udziału w imprezie sportowej
- publikowanie ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
- dostarczanie usług płatniczych
- przesyłanie informacji organizacyjnych (email/SMS) o imprezach, na które zgłaszasz się przez stronę trackcourse.com
- obsługa zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz
c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Trackcourse.com Sp. z o.o.
- w celach podatkowych i rachunkowych

Na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody podczas rejestracji na stronie trackcourse.com.

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do wizualizacji Twojego udziału w imprezie sportowej jak i prowadzenia Twojego konta na stronie trackcourse.com. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i świadczenie przez nas usług.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony trackcourse.com oraz udziału w imprezach, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wizualizacji imprezy oraz w wynikach) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Jakie prawa Ci przysługują z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka prywatności  |  Regulamin  |  Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone © Trackcourse.com
Projekt i wykonanie Kompan.pl
Płatności na naszej stronie obsługuje